Your Pet, Our Passion.
Off
Fisk i vannet

Fremme regenerering av økosystemene i jord og hav

Vi gjør en innsats for å støtte regenerering av både landjord og hav.

Hero banner ocean restoration
Purina Ocean Restoration program
Purina Europe lanserer sitt første program for marin restaurering, med mål om å gjenopprette 1 500 hektar med marine habitater innen 2030.
Våre mål for 2030

Klima og natur 2030:

Vår påvirkning på økosystemet som helhet er et viktig tema, og vi legger stor vekt på å redusere vårt miljøavtrykk på de områdene hvor vi påvirker mest. Eksempler på dette er jorden og gjødselen vi benytter oss av, samt hvordan vi bidrar til å gjenopprette jordens og havets evne til å fange opp karbon og øke det biologiske mangfoldet. Som en del av dette har vi satt oss følgende mål for 2030:

 • Redusere våre CO2-utslipp med 50 %.
 • Vi etterstreber å redusere overflødig nitrogen og fosfor fra gjødselen i vår forsyningskjede *TBC.
 • Vi tar sikte på å begrense bruk av jord samt å forbedre jordkvaliteten ved hjelp av regenerativt jordbruk.
 • Vi vil yte et bidrag for å bremse rovdrift av natur og å reversere denne trenden innen 2030.
 • Vi vil redusere bifangst sammen med våre internasjonale samarbeidspartnere for fisk, f.eks. Sustainable Fisheries Partnership (SFP), og vi vil samarbeide med og støtte Fishery Improvement-prosjekter i forbindelse med fiskearter i våre produkter.
 • Vi vil gjennomføre restaureringsprosjekter for tang og sjøgress for å bidra til økt oppfanging av karbon og å fremme biologisk mangfold.
Hvordan miljømessige begrensninger ligger til grunn for denne målsetningen

Med våre nye Purina-mål har vi skapt en bredere visjon og lagt grunnlaget for nye ambisjoner. Med utgangspunkt i Planetary Boundaries Framework (Stockholm Resilience Centre) har vi undersøkt de områdene som er mest påvirket av vår virksomhet, og vi har kommet frem til konkrete målsetninger for 6 av de miljømessige grensene. Ettersom grensene på ulike måter er knyttet sammen, forsøker vi å oppnå en helhetlig positiv innvirkning på miljøet

Vårt mål

Klimaendringer og biologisk mangfold er de mest presserende miljøutfordringene i dag.
Matsystemer bidrar til 80 % av avskogingen på verdensbasis og står for 29 % av drivhusgassutslippene.
Dessuten er de den aller største årsaken til tap av biologisk mangfold.

Vi har et tiår på oss for å halvere jordens karbonutslipp og bremse ødeleggelsen av naturen.
Med dette i tankene, planlegger vi følgende:

 • Innføre regenerativt jordbruk for våre viktigste ingredienser for å bidra til å forbedre jordens helse, noe som igjen vil bidra til å redusere karbonutslippene mot nullnivå.
 • Prøve å begrense vår bruk av jordområder og redusere overflødig nitrogen og fosfor fra gjødsel i vår forsyningskjede.
 • Bidra til å fremme biologisk mangfold i både jord og hav ved å innlemme disse tiltakene i vår forsyningskjede.
 • Gjennomføre restaureringsprosjekter for tang og sjøgress for å bidra til økt oppfanging av karbon og å fremme biologisk mangfold.
 • Ta initiativ til bruk av tang som biostimulerende middel på jordbruksland og støtte forskning for økt forståelse av generelle fordeler ved regenerering

Lær mer om Net Zero

Regenerering i et nøtteskall

Regenerativ praksis dreier seg først og fremst om å beskytte hav- og landområder fra ytterligere skade og å gjøre disse områdene sunne igjen. Både hav- og landområder inngår i det samme økosystemet, og derfor kan man ikke se på den ene delen uten samtidig å ta hensyn til den andre. Tang er et utmerket eksempel på hvordan de to delene er forbundet.

Regenerativt jordbruk går ut på å forbedre jordens helse og fruktbarhet, og det innebærer en rekke positive virkninger. En av de positive virkningene er at CO2 (karbondioksid) trekkes ut fra atmosfæren og lagres som karbon i jorden. På samme måte kan regenerering i havet bidra til å fjerne overflødig karbondioksid og andre forurensningskilder (bl.a. utslipp fra gjødsel), ved å fange opp utslipp i tang og lagre det i havbunnen. Tangekstrakt kan også brukes på andre steder som erstatning for karbon, hvor det erstatter de eksisterende produktene og materialene som brukes, som f.eks. syntetisk gjødsel.

 

Regenerativ praksis har et utrolig stort potensial når det gjelder å fange opp CO2 i jord og hav. Vi jobber for å støtte begge typer regenerering.

Purina som ekspert innen bærekraft

Sammen med Nestlé engasjerer vi oss for å gjøre en forskjell

Akkurat som vi jobber for å forbedre livene til kjæledyr og menneskene som elsker dem, jobber vårt moderselskap Nestlé for å forbedre livskvaliteten og bidra til en sunnere fremtid for enkeltpersoner og familier, med utgangspunkt i våre lokalsamfunn og miljøet.

Les mer om Nestlé i samfunnet

Vårt arbeid med LENs i Storbritannia

Sammen med Nestlé UK, Nestlé Cereal Partners UK og Anglian Water, har Purina UK investert i et landskapstiltak over hele regionen, ved navn Landscape Enterprise Network (LENs). LENs er en uavhengig mekanisme der virksomheter med felles interesse i å beskytte miljøet kan jobbe sammen. Jordbrukerne som deltar, mottar finansiering for å gjennomføre tiltak innen regenerativt jordbruk.

Det første prosjektet tar for seg 4335 hektar med jordområder i den østlige delen av England. Tiltakene som finansieres via denne avtalen er blant annet: dekkvekster, som beskytter vannkvaliteten og innebærer at jorden blir mindre utsatt for erosjon. Redusert dyrking, for å holde jorden sunnere og redusere tap av CO2 ut i atmosfæren. Rotasjon i avlingene for å redusere virkningene fra skadedyr, forbedring av jordstrukturen og tilretteleggelse for at man blir mindre avhengig av syntetisk gjødsel. Plante hekker som kan utgjøre grunnlaget for biologisk mangfold, fange opp karbon og forbedre jordhelse på ulike måter.

Disse naturbaserte løsningene er av avgjørende betydning for regenerativt jordbruk. Med andre ord: Det er fullt mulig å produsere mat og dyrefôr med mindre miljøavtrykk. Dette kan også bidra til å regenerere naturområdene, som vi trenger både til mat og til generell trivsel og velvære.

Purinas 6 nye mål
Vår innflytelse
Våre mål
Vi etterstreber å gjøre en viktig innsats for kjæledyr, for menneskene som elsker dem og for miljøet som vi alle har til felles. Derfor er vi innstilt på å nå våre seks Purina-mål.