Your Pet, Our Passion.
Mirko

Pest Control Expert @Purina

Mirko
Hvordan lages det?

Hvordan lages det?

Gå til siden >

Alle PURINA-fabrikker er sertifisert med FSCC 22000, som er en anerkjent sikkerhetsstandard for mattrygghet over hele verden. I denne sammenheng er skadedyrkontrollen vår helt i tråd med standardene som er satt for matvarefabrikker. Fordi produktene våre er sensitive (insekter tiltrekkes også av kjæledyrfôr), har Purina-teamene opparbeidet seg et høyt kompetansenivå og følger de høyeste standardene innen skadedyrkontroll for å hindre at produktene våre blir angrepet.

I tillegg til å følge de høyeste standardene innen skadedyrkontroll, gjør vi også andre tiltak for å hindre angrep på produktene våre:

  • Valg av emballasje

Vi har forpliktet oss til å gi forbrukerne den best mulige produktopplevelsen, spesielt i hjemmet. Insekter har imidlertid en tendens til å finne veien inn i alle typer emballasje. Vi ønsker å forsikre oss om at emballasjedesignen og håndteringen av den hindrer insekter i å trenge seg inn. For å få til dette har PURINA utviklet en unik måte å teste nåværende emballasje og validere ny emballasje ved å undersøke hvordan den kan forurenses av levende insekter.

  • Samarbeid med eksterne eksperter

PURINA er en anerkjent ekspert på dette området – både internt og eksternt – men vi må fortsette å lede an ved å utvikle ny kunnskap og samarbeide med viktige opinionsledere for å forme fremtidens skadedyrkontroll innen kjæledyrfôr. I denne sammenheng samarbeider vi med universitetet i Milano om validering av ledende insektbestandig emballasje og nye måter å spore/forutse risikofaktorer for skadedyrangrep.

  • Samarbeid med forhandlere

Over 80 % av klagene vi mottar fra forbrukerne knytter seg til dårlig praksis på butikklagrene eller på utsalgsstedet. For å hjelpe partnerne våre tilbyr Purina enkel veiledning og opplæringsmateriell de kan bruke for å øke dyktigheten på tvers av egne nettverk. Vi har for eksempel laget enkle flyveblader som salgsteamet vårt kan dele med forhandlere. I tillegg til dette sørger vi for å gi opplæring til våre lokale team hver gang vi møter dem, om hvordan skadedyrangrep kan påvirke kundenes opplevelse.