Your Pet, Our Passion.
Raphael

Petfood Raw Materials Specialist @Purina

Raphael
Ingredienser

Ingredienser

Gå til siden >

BHA og BHT er to ulike antioksidanter som er godkjent både i dyrefôr og menneskemat, og bruken av disse blir regulert for å sikre full trygghet.

BHA (Butylert hydroksyanisol) og BHT (Butylert hydroksytoluen) er to tilsetningsstoffer som forebygger oksidasjon av fettstoffer, endringer i farge og andre kvaliteter ved produktet de er tilsatt i. Tilsetningsstoffene finnes i dyrefôr, men også i menneskemat, som for eksempel frosne produkter, ferdigsupper og potetgull.

BHA og BHT er også noen av tilsetningsstoffene som er EU-godkjent til bruk i dyreernæring innenfor de maksimale grensene som er fastsatt for bruk i dyrefôr. Å godkjenne tilsetningsstoffer er en svært omfattende prosess som overvåkes av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

I Purina overholder vi strengt de maksimale nivåene som loven tillater for å sikre at produktene våre er helt trygge for alle kjæledyr.