Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Dagmar
Ingredienser

Ingredienser

Gå til siden >

Mykotoksiner er naturlig forekommende stoffer som finnes i korn og andre vegetabilske avlinger, og kan ikke unngås. Det finnes imidlertid forskjellige typer mykotoksiner, og virkningen de har avhenger av typen og mengden som dyret får i seg. I Purina samarbeider vi derfor tett med leverandørene våre om å nøye kontrollere kornet og de ferdige produktene for å sikre at dyrefôret vårt er helt trygt.

Mykotoksiner er stoffer som produseres av enkelte muggsopper i ulike matvarer, blant annet grønnsaker og korn. De utvikles under dyrkingen på markene eller under lagring i siloer, og dette er delvis avhengig av klimatiske forhold, som temperatur og fuktighet. I praksis kan tilstedeværelsen av naturlig forekommende mykotoksiner i visse planter og jordbruksprodukter ikke unngås.

Det finnes mange forskjellige typer mykotoksiner, og virkningen de har er avhengig av typen og mengden som inntas, og om de blir inntatt av mennesker eller dyr. Noen typer kan forårsake sykdom, mens andre, som penicillin, kan ha en positiv effekt hvis den brukes riktig når den benyttes til medisinsk behandling. En enkeltperson eller et dyr kan innta mykotoksiner uten å bli syk, gitt at mengden som inntas ikke overstiger spesifikke grenser.

I alle tilfeller blir råvarene og de ferdige produktene våre nøye kontrollert i alle stadier av forsyningskjeden for å sikre at dyrefôret vårt er helt trygt.

Hvert parti av råvarer og ferdige produkter er gjenstand for periodiske inspeksjoner og tester. Først blir innkommende råvarer visuelt inspisert for mugg, og hvis dette observeres, blir råvaren umiddelbart avvist, slik at risikoen minimeres for at andre råvarer blir forurenset. Råvarer som godkjennes i den visuelle inspeksjonen, blir deretter underlagt alle relevante og obligatoriske tester. Hvis mengden av mykotoksiner overstiger de angitte grensene, blir råvaren returnert til leverandøren. På anmodning fra oss blir leverandøren pålagt å utarbeide en handlingsplan for å minimere risikoen for at problemet gjentar seg.

Alt dette gjør vi for å sikre maksimal trygghet og helse i våre produkter.