Your Pet, Our Passion.
Mann og hund ser på en solnedgang

Innsats for en avfallsfri fremtid.

Vi gjør vårt ytterste for å redusere avfall og vårt generelle klimaavtrykk.

Vårt mål
  • Innen 2025 forventer vi at mer enn 95% av emballasjen vår skal være utformet for å bli resirkulert, og vi er forpliktet til å nå 100%.

  • Innen 2030 vil nye sirkulære ingrediensløsninger inngå i vår produktportefølje. ​(grunnlinje 2021)
Hvordan miljømessige begrensninger ligger til grunn for denne målsetningen

Med våre nye Purina-mål har vi skapt en bredere visjon og lagt grunnlaget for nye ambisjoner.
Med utgangspunkt i Planetary Boundaries Framework (Stockholm Resilience Centre) har vi undersøkt de områdene som er mest påvirket av vår virksomhet, og vi har kommet frem til konkrete målsetninger for 6 av de miljømessige grensene. Ettersom grensene på ulike måter er knyttet sammen, forsøker vi å oppnå en helhetlig positiv innvirkning på miljøet.

Få vite mer

Vårt mål

Hvorfor er det viktig?

Produksjonen av plast på verdensbasis har økt fra 2 millioner tonn i 1950 til over 350 tonn i dag. Av plastemballasjen som brukes til mat og drikke, inkludert dyrefôr, er det mye som ender opp i det naturlige miljøet, spesielt i elver og hav. Dette er til skade for økosystemene. Selv om plastemballasje er viktig for å levere dyrefôr av høy kvalitet på en trygg og praktisk måte, er vi stadig på utkikk etter nye og mer ansvarlige måter å kaste emballasjen på. Den siste tiden har vi hatt et ønske om å jobbe mot en mer sirkulær økonomi gjennom hele vår produksjonsprosess. Nedenfor kan du lese mer om de grunnleggende ideene bak sirkulær økonomi.

Å håndtere et komplisert og sammensatt problem som plastforurensning krever en omfattende og inkluderende tilnærming. I tråd med denne tilnærmingen prøver vi å oppnå følgende:

  • Utvikle fremtidens emballasje
  • Utforme en avfallsfri fremtid
  • Bidra til bedre atferd og forståelse​

I tiden som kommer, vil vi redusere bruk av engangsemballasje. Vi er fortsatt forpliktet til å designe 100 % av emballasjen vår for å være resirkulerbar. Innen 2025 forventer vi at mer enn 95 % av dem vil være det. Vi har også som mål å redusere bruken av nyprodusert plast med en tredjedel innen 2025.

Vi prøver å redusere både antallet lag og disse lagenes kompleksitet, slik at emballasjen vår skal bli lettere å resirkulere.

En annen måte vi bidrar til en avfallsfri fremtid på, er å innføre nye sirkulære ingrediensløsninger i vår produktportefølje. Et eksempel på mindre avfall og bevegelse mot en sirkulær økonomi, er et produkt som Purina AdVENTuROS. Dette stammer fra et prosjekt i Nederland der vi benyttet korn som var blitt til overs fra et bryggeri, og som ellers ville blitt kastet.

Hva er sirkulær økonomi?

Sirkulære økonomiløsninger dreier seg om å redusere avfallet som brukes i produksjonsprosessen. Dette kan være avfall fra emballasje og ingredienser, men også energirelatert avfall. Kanskje du har en kompostbeholder hjemme? Når du skreller poteter til middagen, vil ikke skallet gå til spille – det går rett i komposten hvor den gir næring til jorden.

På samme måte ønsker vi å gjøre det beste ut av ingrediensene. Et eksempel på dette vil være ovennevnte prosjekt i Nederland for Purina AdVENTuROS, hvor vi benytter oss av korn som blir til overs fra et bryggeri.

I dyrefôrindustrien bruker vi også animalske biprodukter i oppskriftene våre. Slike ingredienser, som bl.a. lever og andre organer, har stor næringsverdi med høye nivåer av protein, som er til stor fordel kjæledyrene. Bruk av biprodukter innebærer også at vi minsker potensialet for avfall fra landbruket, ved hjelp av ingredienser som ikke altfor ofte brukes i menneskeføde.

Mer om sirkulære økonomiløsninger

 

Vi er fortsatt forpliktet til å designe 100 % av emballasjen vår for resirkulering. Innen 2025 forventer vi at over 95 % av den vil være. Vi jobber også med å integrere nye sirkulære ingrediensløsninger i produktporteføljen vår.

Purina Europe

Sammen med Nestlé engasjerer vi oss for å gjøre en forskjell

Akkurat som vi jobber for å forbedre livene til kjæledyr og menneskene som elsker dem, jobber vårt moderselskap Nestlé for å forbedre livskvaliteten og bidra til en sunnere fremtid for enkeltpersoner og familier, med utgangspunkt i våre lokalsamfunn og miljøet.

Les mer om Nestlé i samfunnet

Gourmet Mon Petit, pose designet for å kunne resirkuleres

I mai 2022 lanserte vi vår første fulle serie med poser som er designet for å kunne resirkuleres: Gourmet Mon Petit.

Denne nye emballasjen kom på markedet i over 20 land over hele Europa, blant annet Storbritannia, Irland, Belgia og Italia. Dette markerer et viktig skritt på Purinas vei mot vår ambisjon om at 100% av emballasjen vår er designet for resirkulering. Vi fortsetter denne reisen tidlig 2023, når vi introduserer en emballasje som er designet for å være resirkulerbar, for suppeserien Latz.

Med disse nye posene løser vi noe som lenge har vært et problem blant produsenter, nemlig hvordan man tilbyr kundene enklere plastemballasjer som er lettere å resirkulere, uten at det går på bekostning av produktets smak, kvalitet og sikkerhet.

Den forbedrede emballasjen lages av en type plast (polypropylen) som på de fleste markeder er resirkulerbar, samtidig som man beholder de materielle egenskapene som kreves for å kunne tilby et produkt av høy kvalitet og sikkerhet.

Purinas 6 nye mål
Vår innflytelse
Våre mål
Vi etterstreber å gjøre en viktig innsats for kjæledyr, for menneskene som elsker dem og for miljøet som vi alle har til felles. Derfor er vi innstilt på å nå våre seks Purina-mål.