Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Gammel kvinne med katt

Bidra til bedre helse hos mennesker ved at de knytter sterke bånd med kjæledyr

Vi er overbevist om at det å dyrke det sterke båndet mellom mennesker og kjæledyr, kan bidra til økt helse og trivsel i samfunnet.

Vårt mål

Vårt mål er at vi innen 2030 skal hjelpe 1 000 000 mennesker i sårare situasjoner med å oppnå økt helse og velvære (Baseline 2021) ​

Vårt mål

Hvorfor er det viktig?

Som en del av vårt kontinuerlige arbeid i våre nærmiljøer, kjenner vi godt til konsekvensene av sårbarhet. Nesten en firedel av verdens befolkning sier at de ikke har noen andre de kan støtte seg på når de har det vanskelig. I mange europeiske land oppgir ca. 25 % av befolkningen at de lider av minst ett psykisk helseproblem. Dessuten vet vi av erfaring, og gjennom forskningen vi utfører, at forholdet mellom mennesker og kjæledyr har hjulpet mange mennesker i en sårbar situasjon.

I årevis har vi samarbeidet med organisasjoner i Europa med prosjekter hvor vennskapsbåndet mellom kjæledyr og mennesker (via dyreassisterte intervensjoner, aktiv terapi) har hjulpet barn og voksne med deres fysiske og psykiske behov med svært positive resultater. Et eksempel er vår støtte til forskning i Spania, ved Universidad Rey Juan Carlos og sykehuset Niño Jesús de Madrid, hvor man har undersøkt fordelene ved terapihunder for barn med spiseforstyrrelser. Her viser det seg at barna opplever redusert angst og depresjon, samt økt selvtillit.
Vi fortsetter å jobbe med våre samarbeidspartnere, samtidig som vi tilrettelegger for utveksling av metoder og positive resultater.

I tillegg deler vi ut utmerkelsen BetterwithPets, hvor vi belønner de organisasjonene som gjør den beste innsatsen for å fremme vennskapsbåndet mellom mennesker og kjæledyr, og som skaper en positiv forskjell for barn og voksne i sårbare situasjoner. Du kan lese mer om BetterwithPets-utmerkelsen nedenfor.

Vi tar sikte på å oppnå et inkluderende nærmiljø preget av samarbeid, hvor vi kan utveksle og dra nytte av ekspertise og ulike metoder for å bidra til en positiv utvikling i samfunnet.

Purinas BetterwithPets-utmerkelse

I 2018 startet vi BetterwithPets-utmerkelsen. Denne utmerkelsen er knyttet til vår grunnleggende overbevisning om at mennesker og kjæledyr har det bedre sammen. Vi vet at det finnes et magisk bånd mellom mennesker og kjæledyr, som kan ha meget positiv innvirkning på helse og velferd hos enkeltpersoner såvel som i samfunnet generelt. Utmerkelsen tildeles entreprenører som har utviklet tiltak knyttet til dette.

StreetVet, fra Storbritannia, mottok utmerkelsen i 2020. De tilbyr gratis og tilgjengelig veterinærbehandling for kjæledyr med eiere som er hjemløse. StreetVet vant 50 000 CHF i støtte til verdens første akkrediteringsordning for dyrevennlige vandrerhjem, hvor hjemløse dyreeiere kan bo sammen med sine kjæledyr.

Fra 2023 vil BetterwithPets-utmerkelsen deles ut annethvert år, med en tildelingssyklus på 2 år frem til 2030. Formålet med utmerkelsen er å anerkjenne og støtte organisasjoner som jobber for å forbedre helsen i befolkningen via forholdet mellom kjæledyr og mennesker, med spesiell fokus på mennesker i sårbare situasjoner.

 

Alt med StreetVet har vært en utrolig opplevelse for meg, helt fra den første ideen – bare å ta på seg en ryggsekk og gå ut, og nå er det faktisk dette jeg gjør hver eneste dag. Det alt dreier seg om, er våre frivillige, som gjør en fantastisk innsats, og ikke minst det unike båndet mellom kjæledyr og mennesker. Det er derfor vi gjør dette. Det aller beste med denne prosessen og StreetVet har vært alle menneskene vi har møtt underveis, enten det er hundeeiere eller folk som har lyst til å gjøre en forskjell.

Jade Statt. Medgrunnlegger av StreetVet

Pets In Hospitals

Gjennom vårt arbeid med Pets in Hospitals-prosjektet i Spania jobber vi for at hunder skal kunne ha tilgang til sykehus for å hjelpe sykehusansatte i deres arbeid med pasienter. Et eksempel på dette er vårt samarbeid med Niño Jesús-sykehuset i Madrid og universitet Rey Juan Carlos for å undersøke virkningen av dyreassisterte intervensjoner for ungdom med spiseforstyrrelser, bl.a. anoreksi og bulimi. Helt fra begynnelsen har vi sett en økning i pasientenes følelse av behag (mer avslappet, glad eller munter), forbedringer i deres selvtillit og færre tegn til angst og depresjon.

I tillegg samarbeider vi med Hospital Clinic og CTAC (Centro de Terapias Asistidas con Canes) på et forskningsprosjekt hvor vi undersøker fordelene ved hundeterapi hos barn med nevroutviklingsforstyrrelser. Her ser vi på hvordan dyreasssitert behandling kan være til hjelp for barn med lidelser som ADHD, føtalt alkoholsyndrom, posttraumatisk stress og autisme. I denne vitenskapelige studien samler vi inn data for å vise hvilken positiv betydning denne typen hundeassistert behandling kan ha for barnas selvtillit, selvfølelse, sosiale ferdigheter samt bearbeidelse av følelses- og atferdsmessige problemer.

Sammen med Nestlé engasjerer vi oss for å gjøre en forskjell

Akkurat som vi jobber for å forbedre livene til kjæledyr og menneskene som elsker dem, jobber vårt moderselskap Nestlé for å forbedre livskvaliteten og bidra til en sunnere fremtid for enkeltpersoner og familier, med utgangspunkt i våre lokalsamfunn og miljøet.

Les mer om Nestlé i samfunnet

Purinas 6 nye mål
Vår innflytelse
Våre mål
Vi etterstreber å gjøre en viktig innsats for kjæledyr, for menneskene som elsker dem og for miljøet som vi alle har til felles. Derfor er vi innstilt på å nå våre seks Purina-mål.
Off