Your Pet, Our Passion.
Hund spiser mat fra rød bolle

Innovativ ernæring for kjæledyr, og ingredienser som kjøpes inn via regenerativ praksis.

Innovasjon med vitenskapelig grunnlag vil alltid være en sentral del av vår ernæringsekspertise. For å sikre at dyrene får et næringsrikt måltid, benytter vi utelukkende ingredienser av høy kvalitet. I tillegg har vi som mål å kjøpe inn alle våre ingredienser fra ansvarlige kilder.

Våre mål
  • Innen 2024 skal vi lansere 20 nye produkter som bidrar til bedre helse og velferd for kjæledyr (grunnlinje 2021).
  • Innen 2025 skal 20 % av proteiner fra korn og grønnsaker komme fra regenerative jordbruksmetoder, og innen 2030 skal dette tallet være 50 %.
  • Innen 2030 skal vi kun benytte fisk som er kjøpt inn fra steder med ansvarlig praksis (villfanget og akvakultur).
Vårt mål

Hvorfor er det viktig?

Purina ble grunnlagt ut fra løftet om ernæring av høy kvalitet, vitenskapelig grunnlag og innovasjon som kan bidra til å forbedre kjæledyrenes helse og velvære. Ernæring vil alltid være en hjertesak for oss, men det er like viktig for oss å ta hensyn til ingrediensene som brukes og hvor de kjøpes inn fra. Vi innser at vi har et ansvar når det gjelder å levere ernæring av høy kvalitet til kundene våre samtidig som miljøavtrykket reduseres.

Derfor vil vi fortsette å overvåke alle våre nye produkter nøye.
Vi vil også spore våre ingredienser for å forsikre oss om at de stammer fra regenerativt jordbruk og ansvarlige kilder.

Vårt synspunkt: Purina, forskning og ernæring

Vi er et selskap av kjæledyreiere og kjæledyrelskere, fra våre forskere og ernæringseksperter til våre markedsførings- og salgsfolk. Vi gjør vårt ytterste for å forstå kjæledyrenes sosiale, ernærings- og atferdsmessige behov. Vårt fremste mål er å sørge for at dyrene holder seg friske og glade.

Vi har en grunnleggende tro på at vitenskapelig bevist ernæring av høy kvalitet er essensielt for kjæledyrs velvære. Og det er derfor vi helt fra selskapet ble stiftet, og videre i alt vi gjør, har holdt løftet om å tilby ernæring av høy kvalitet med vitenskapelig dokumenterte resultater. I Purina har ernæring hovedrollen.

Samtidig erkjenner vi at det er viktig å redusere miljøavtrykket fra dyrefôret vi produserer. Ved å benytte korn og grønnsaksproteiner fra regenerativt jordbruk tar vi sikte på å snu den negative trenden innen jordhelse og bidra til å redusere våre samlede karbonutslipp.

 

Vi samarbeider med velrenommerte aktører og ledere innen veterinærvitenskap verden over, i tillegg til eksperter innen ansvarlig innkjøp av ingredienser. Vi er stolte over å være en del av en innovativ bølge som bidrar til viktige fremskritt innen helse og velvære for kjæledyr, samt til å redusere miljøavtrykket. Vi vet at vi ikke kan nå målene våre alene.

Purinas eksperter

Sammen med Nestlé engasjerer vi oss for å gjøre en forskjell

Akkurat som vi jobber for å forbedre livene til kjæledyr og menneskene som elsker dem, jobber vårt moderselskap Nestlé for å forbedre livskvaliteten og bidra til en sunnere fremtid for enkeltpersoner og familier, våre lokalsamfunn og miljøet.

Les mer om Nestlé i samfunnet

Regenerativt jordbruk: Hva er det?

Regenerativt jordbruk er en landbruksmetode hvor målet er å gjøre jorden sunnere og mer fruktbar – samtidig som vannressursene og det biologiske mangfoldet holdes ved like. Ved å forbedre jordhelsen bidrar man til å redusere og fange opp økte mengder karbon i jorden og plantenes biomasse. Jo sunnere jorden er, desto mer motstandsdyktig blir den overfor klimaendringer, samtidig som avlingene øker og bøndenes levevilkår forbedres.

Vår Nestlé Responsible Sourcing Standard

Våre Nestlé Responsible Sourcing Standard – standarder for ansvarlig innkjøp – definerer hvordan vi kjøper inn ingredienser og dermed viser omtanke for enkeltpersoner, nærmiljøer og miljøet som helhet. Denne standarden beskriver kravene og arbeidsmåtene vi tar i bruk sammen med tredjeparter i forsyningskjeden vår for å sikre bærekraftig forsyning på lang sikt, slik at vi kan fortsette vår innsats for å begrense innvirkningen på miljøets ressurser.

I siste instans har vi som målsetning å støtte og bidra til å skape felles verdier, gunstige vilkår for mennesker, nærmiljøer og miljøet, samt å jobbe mot stadig bedre forhold slik at vi innfrir de fastsatte kravene. Kravene i standarden strekker seg enda lenger enn den ordinære normen i bransjen, og de tar utgangspunkt i fem grunnprinsipper.

  • Varer kjøpes inn med hensyn til og omtanke for miljøet, mennesker og havet.
  • Våre leverandører må tilby sine arbeidere gode arbeidsvilkår, ta vare på naturressursene og gjennomføre sin virksomhet på en etisk måte.
  • Mellomledd (organisasjoner som fungerer som bindeledd mellom partene ved forhandling av avtaler og annet) skal anvende de samme verdiprinsippene.
  • Jordbrukere og fiskere skal etterstrebe en kontinuerlig forbedring av sine arbeidsmåter.
  • Tredjeparter i forsyningskjeden opererer i samsvar med gjeldende regelverk, og de bruker standarden som grunnlag når de overvåker, offentliggjør og forbedrer sin virksomhet.
Purinas 6 nye mål
Vår innflytelse
Våre mål
Vi etterstreber å gjøre en viktig innsats for kjæledyr, for menneskene som elsker dem og for miljøet som vi alle har til felles. Derfor er vi innstilt på å nå våre seks Purina-mål.