Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Phil

Sourcing Manager @Purina

Phil
Ingredienser

Ingredienser

Gå til siden >

I Purina er vi opptatt av å sikre at våre leverandører produserer råvarer av høy kvalitet på en ansvarlig måte.

Vi har jobbet med leverandørene våre lenge for å sikre at vi har god sporbarhet av ingrediensene våre tilbake til kilden. Vi evaluerer også hele forsyningskjeden vår gjennom samarbeid med våre leverandører og tredjepartspartnere. For eksempel evaluerer vi praksisen vår i samarbeid med organisasjoner som Proforest og Sustainable Fisheries Partnership. Dette samarbeidet gjør at vi ligger i forkant og har tydelige mål når det gjelder ansvarlig innkjøp. En av våre forpliktelser på dette området er at 100 % av sjømatingrediensene vi bruker skal være ansvarlig innkjøpt innen 2020.

Til daglig samarbeider vi med våre partnerorganisasjoner, og teamet vårt møter jevnlig leverandørene og besøker produksjonstedene. Dette gir oss god forståelse for hvordan leverandørene våre opererer. Det kan være vanskelig å besøke hver eneste leverandør, da noen av produktene våre har svært komplekse forsyningskjeder. Derfor iverksetter vi nye tiltak, blant annet gårdsvurderinger, for å sikre at hele forsyningskjeden, helt ned til gårdsnivå, kommer fra ansvarlige kilder.

Purinas innkjøpsregister er viktig. Derfor har vi etablert langsiktige innkjøpsstrategier for råvarene i produktene våre slik at folk kan stole på at vi kjøper dem på en ansvarlig måte.

Hos Purina må alle leverandører som jobber for oss overholde vårt leverandørkodeks, som definerer de ufravikelige minimumskravene vi ber dem om å respektere, for eksempel menneskerettigheter, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og forretningsintegritet. Leverandørene våre må også overholde de juridiske miljøkravene og vise at de kontinuerlig forbedrer sine miljøprestasjoner.

Foruten leverandørkodeksen er vi også på vei mot et tett samarbeid med leverandørene om å overholde retningslinjene våre for ansvarlig innkjøp av viktige råvarer, for eksempel sjømat, animalske råvarer, fjørfe og soya. Disse retningslinjene går blant annet ut på å sikre at det ikke gjøres innkjøp fra områder som er omgjort til naturlig skog, iverksette tiltak for å redusere påvirkningen på vann, redusere utslipp av drivhusgasser, bidra til bærekraftig landsbygdutvikling og respektere dyrevelferdspraksis fra gård til fabrikk.

Lær mer om Purinas forpliktelse til å implementere ansvarlig innkjøp her.