Vaksine til hund og valp

Som en kjærlig hundeeier vil du gjøre alt du kan for å beskytte hunden din fra mulige livstruende sykdommer. Det er derfor det er så viktig at du holder hundens vaksiner oppdatert. Slik beskytter du din egen hund, men du forhindrer også at den viderefører sykdommer til andre hunder.
Vaksiner til hunder og valper
Vaksiner til hunder og valper
Vaksiner til hunder og valper

Vaksiner er en viktig del av hundens helse. Av denne grunn vil hunden din helt sikkert trenge vaksiner hvis den skal på kennel eller på ferie. De fleste anerkjente kenneler vil insistere på å se bevis på at hundens vaksiner er oppdatert, og hvis du planlegger å ta hunden med til utlandet vil du også måtte bevise status for hundens vaksiner.

Hvis du glemmer å bestille time til hundens hovedvaksine eller fornyelser kan det føre til redusert motstandsdyktighet mot sykdommen og i tillegg føre til problemer hvis du ønsker å reise med hunden. Merk av på kalenderen hvert år slik at du ikke glemmer å fornye vaksinene!

Når starter vaksinering av valpen?

Veterinæren vil kunne informere deg om alle vaksinene som finnes tilgjengelig for hunden din og hvor ofte de skal administreres. Vaksinasjon kan starte når valpen er mellom seks og tolv uker gammel. Du må holde valpen unna andre hunder til de er fullstendig beskyttet.

Valpevaksiner kommer i form av injeksjoner over to uker. Sørg for at du spør oppdretteren eller dyremottaket om hvilke vaksiner valpen har mottatt slik at du kan bestille time med veterinæren for å fullføre planen. Selv om valpen ikke må tilbringe tid sammen med andre hunder til veterinæren sier at det er i orden, kan den trygt leke med andre hunder i husholdningen din så lenge de er fullt vaksinert.

I tillegg til de første valpeinjeksjonene, kan valpen trenge påfyllsvaksiner. Veterinæren vil kunne informere deg om hva hunden trenger og når, og du bør også spørre om en vaksineringsplan for valpen slik at du kan overføre de viktige datoene til agendaen.

Hva slags hundevaksiner finnes tilgjengelig?

Hundevaksiner kan deles inn i to ulike typer: kjernevaksiner og tilleggsvaksiner. Kjernevaksiner anbefales til alle hunder mens tilleggsvaksiner anbefales i varierende grad fra hund til hund, avhengig av risikonivået de har. Veterinæren vil kunne gi deg råd om anbefalingene for hunden din.

Hvilke sykdommer er det du forsøker å unngå. Og hvilke vaksiner er tilgjengelige?

Kjernevaksiner til hunden

Labrador
blue info icon

Canine Parvovirus (parvovirus)

Canine Parvovirus (parvovirus) er en potensielt dødelig sykdom som sprer seg gjennom infisert avføring. Det er både utbredt og smittsomt. Symptomer omfatter ofte oppkast og diaré (noen ganger med blod), feber og tapt matlyst. Berørte hunder krever vanligvis intensiv veterinærbehandling. Vaksinasjon er avgjørende or å forhindre infeksjon og sørge for at sykdommen ikke sprer seg.

Canine Distemper (valpesyke)

Dette er en høyst smittsom virussykdom, ofte med dødelig utgang. Den berører vanligvis luftveis-, mage/tarm- og nervesystemet og starter med feber. Sykdommen spres vie luftbåren infeksjon, og vaksinasjon er den eneste effektive bekjempningsmetoden. Heldigvis er denne tilstand mindre vanlig enn tidligere, men rapporterte tilfeller har økt i områder hvor vaksinasjonsfrekvensen har gått ned. Det er derfor fremdeles viktig å vaksinere hunder mot denne sykdommen.

Smittsom leverbetennelse (Canine Adenovirus-1)

Denne smittsomme virussykdommen kan gi en rekke symptomer fra feber, tørste og tapt matlyst til blødningsproblemer og leverskade. Infeksjonen spres ved inntak av infisert urin, avføring eller spytt. Den gode nyheten er at sykdommen kan forebygges ved hjelp av vaksinasjon.

Tilleggsvaksiner til hunden din

Tilleggsvaksiner er mindre viktig enn kjernevaksiner, men hunden din kan likevel trenge slike under visse forhold for eksempel hvis den skal på ferie eller kennel. Veterinæren vil kunne fastslå om hunden din vil ha nytte av disse.

dog at vet
blue icon

Leptospirose

Dette er en bakteriesykdom med mulig dødelig utgang som vanligvis spres gjennom direkte kontakt med infisert urin eller forurenset vann. Rotter er den viktigste smittebæreren. Hvis en hund pådrar seg sykdommen kan det føre til rask og dødelig nyre- og leversvikt. Dette er en av sykdommene som også mennesker kan smittes av i form av Weils sykdom.

Canine Infectious Tracheobronchitis (Kennelhoste)

Dette er en svært smittsom, men vanligvis mild sykdom som kan forårsakes av en rekke smittsomme agenter inkludert canine parainfluenza virus, canine adenovirus-2 og bakterier kalt Bordetella bronchiseptica. Det starter med en betennelse i halsen, men kan gå videre til lungene og kan være mer alvorlig hos yngre og eldre hunder. Hovedsymptomet er en tørr, hakkende hoste uten slim som kan etterfølges av brekninger eller kvelningsfornemmelser. Denne vaksinen gis direkte i nesen, og de fleste anerkjente kenneler krever denne vaksinen før de mottar en hund.

Rabies-virus

Rabies er en svært alvorlig og dødelig sykdom som heldigvis ikke finnes i Norge. For reise til utlandet kreves det at hunden er vaksinert mot rabies.

Canine Coronavirus

Coronavirus gir diaré hos hunder, spesielt valper og unghunder. Det kan hende at denne vaksinen er med i kombinasjonsvaksiner. Veterinæren vil kunne gi deg ytterligere informasjon.

Andre hundevaksiner blir gitt i andre land for å beskytte mot Giardia spp, periodontal sykdom og til og med klapperslangegift.

Snakk med veterinæren om hvilke vaksiner hunden din kan få, og husk at hvis hunden din må bo på kennel eller du vurderer å ta den med utenlands, må du sørge for å gjøre alt det nødvendige i forkant slik at alle krav er oppfylt.